Algemene voorwaarden

1. Wie inschrijft voor één van de reeksen van Wanzele Loopt gaat akkoord met de hier opgesomde voorwaarden.

2. Om deel te nemen moet je geregistreerd zijn via onze website https://www.wanzeleloopt.be en moet de betaling vooraf geregeld zijn (bij voorinschrijving).  

3. Inschrijvingen worden niet terugbetaald, met uitzondering van annulatie om medische redenen, gestaafd met een doktersbriefje. De terugbetaling gebeurt enkel als de organisator ten laatste 10 dagen vooraf via mail op de hoogte gebracht werd! 

4. De organisator kan op grond van heel uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement niet te laten doorgaan. Het annuleren van het evenement doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten. 

5. De organisator mag, omwille van veiligheidsredenen of uitzonderlijke omstandigheden, steeds het parcours wijzigen. Zelfs op de dag van de wedstrijd. 

6. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon, tenzij de organisator toestemming geeft via mail.  

7. De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na vastgestelde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggegeven indien op grond van de gewijzigde uitslag deze geen recht meer heeft op de ontvangen prijs. 

8. De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onsportief gedraagt. 

9. Wij bewaren de persoonsgegevens enkel om deelnemers in de toekomst op de hoogte te kunnen brengen van onze organisaties. Je kunt door het afmelden bij een nieuwsbrief steeds jouw emailadres laten schrappen uit onze bestanden. Je komt er dan niet meer terug in.  Ook niet met info van de wedstrijden waar je in het vervolg aan deelneemt. 

10. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden of met commerciële partners. 

11. Door deel te nemen, geef je toestemming aan de organisatie om foto – en filmmateriaal met deelnemers, gratis te gebruiken voor promotionele doeleinden (zoals flyers, affiches, magazines, video,….) of voor gebruik op website en sociale media, 

12. Door deel te nemen, geef je toestemming aan de organisatie om je naam op een deelnemerslijst en uitslagenlijst te plaatsen. Zowel op papier als digitaal. 

13. De “verzekering deelnemer” telt enkel op het door de organisatie uitgezette parcours. 

14. De deelnemers gooien hun afval (ook langs het parcours) in de daartoe geplaatste voorzieningen. 

15. De deelnemer dient steeds de richtlijnen van de organisatie, alsook van de seingevers en de politie, te respecteren en op te volgen. 

16. Sporten vereist een goede gezondheid. De deelnemer bevestigt via deze inschrijving ook dat ie in goede algemene conditie is en goed getraind is om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. 

17. Deelnemers mogen geen kledij dragen die aanstootgevend is. 

18. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade van om het even welke aard, door een deelnemer opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd/activiteit.